Strona główna/Wiadomości branżowe

Aktualizacje wiadomości w przemyśle spożywczym

Obecny status przemysłu maszyn pakujących w Chinach

Wraz z transformacją świata z ery gospodarki przemysłowej do ery gospodarki opartej na wiedzy, tryb produkcji z zasobami i siłą roboczą jako głównym ciałem nie może już spełniać potrzeb rozwojowych i rynkowych istniejących przedsiębiorstw produkcyjnych. Dlatego przedsiębiorstwa muszą przyjąć zaawansowaną zautomatyzowaną produkcję [...]